T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Formlar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.Yönetim Bilgi Sistemine İlişkin Formlar
 
 
 
 
16. Yurt Disi Hizmet Sözleşmesi (4B) (Yeni)
 
 
 
 

21. Mal_Bildirimi_Formu

23. Banka tercih dilekçe örneği

24. Emeklilik Belgesi (SANATÇILAR İÇİN)

25. Yabancı Uyruklular için Arşiv Araştırması Formu

26. 696 SAYIL KHK TAŞERON İŞÇİ LİSTESİ (1 NOLU)

27. 696 SAYIL KHK KAPSAMI DIŞINDA (2 NOLU)

28. GEÇİCİ PERSONELİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

( GEÇİCİ PERSONELİN HİZMET SÖZLEŞMESİ ÖRNEK )

( GEÇİCİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN CETVEL )

29. BAŞBAKANLIKTAN GEÇENLERLE İLGİLİ HİZMET SÖZLEŞMESİ