T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Basýn Odasý

ŞUBELERİMİZ VE GÖREVLERİ

P N

Ataması yapılan ve dosyaları Bakanlığımızca merkezde tutulan personele memur kütüğünden kurum sicil numarası verilmesi, özlük dosyaların tanzimi ve arşivlenmesi.