T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ŞEF VE MEMUR GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUÇLARI(2012)

Şef ve memur unvanları için 05/02/2012 tarihinde Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince (GAZİSEM) yapılan görevde yükselme yazılı sınavına ilişkin sınav sonuçları adı geçen merkezin 15/02/2012 tarihli ve 44 sayılı yazısı ekinde alınmış olup, aşağıda yayınlanmıştır.

Değerlendirme (Puan=100 / 80 x Doğru Cevap Sayısı) formülüne göre yapılmıştır.

70 ve üzeri puan alıp, eşit puana sahip olanların sıralaması, Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 21 inci maddesine göre yapılmıştır.

 

Öte yandan, sınavın gerçekleşmesinden sonra Bakanlığımız resmi internet sitesi olan www.kulturturizm.gov.tr adresinde yayınlanan, söz konusu sınavda sorulan sorular ve cevap anahtarları ile ilgili olarak adaylardan süresi içinde gelen dilekçeler incelenmiş,  itiraz dilekçelerinin birer örneği, söz konusu sınavda sorulan soruları hazırlamaları nedeniyle, değerlendirilmesi amacıyla GAZİSEM’e gönderilmiştir.

Bu defa, Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinden (GAZİSEM) alınan 16/02/2012 tarihli ve 45 sayılı yazı ile, yapılan itirazların Sınav Komisyonlarınca değerlendirildiği belirtilerek ekinde İtiraz Değerlendirme Raporu gönderilmiştir.

Söz konusu rapor, konuya ilişkin olarak dilekçe veren Bakanlığımız personelinin dilekçelerine cevap mahiyetinde ve ilgilisine tebliğ yerine geçmek üzere, aşağıda yer almıştır.

İTİRAZ DEĞERLENDİRME RAPORUŞEF SINAVI SONUÇLARI

MEMUR SINAVI SONUÇLARI

 

Ayrıntılı Bilgi İrtibat

M.Atila ÖZŞATIR    Şube Müdürü             0312 311 20 61

Mustafa GENÇ         Şube Müdürü             0312 312 49 05