PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 24.12.2018 TARİHİNDE ÇEKİLEN KURA SONUÇLARINA GÖRE BAKANLIĞIMIZ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

GENEL AÇIKLAMA              :

1.   Her adayın aşağıda belirtilen belgeleri en geç yazının tebliğ tarihinden itibaren onbeşinci günün mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 Balgat/Çankaya/ANKARA adresine getirerek şahsen veya kanuni yakınları aracılığıyla ya da posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin ve dilekçenin son başvuru tarihinin (yazının tebliğ tarihinden itibaren onbeşinci günün) mesai saati bitimine kadar Bakanlık genel evrak birimine ulaşması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konmayacaktır.

2. Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. (Adli sicil belgesinin 11/01/2019 tarihi veya sonrasına ait olması)

3. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri birinci maddede belirtilen süre içinde belirtilen adrese teslim etmeyen/göndermeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

4. Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak memur statüsünde çalışırken görev yaptıkları kurumdan çekilmiş sayılma ya da istifa suretiyle ayrılanların anılan Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen süreler geçmeden Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca, aynı Kanunun 125(E) maddesine göre Devlet memurluğundan çıkarma cezası alanların Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır.

5. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

6. Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:    Şuayip BAHADIR           : 0312 470 88 50  

                                                         Sınavlar Şubesi                 : 0312 470 88 51-52-53-55                  

     GETİRİLECEK BELGELER

 1. Form Dilekçe (İndirmek için tıklayınız...).
 2. 2018 DPB Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),
 3. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya tasdikli örneği, (*)
 4. Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı),
 5. Nüfus Cüzdanının onaylı örneği, (*)
 6. Sağlık Raporu (Asıl), (Hastanelerden veya Aile Sağlığı Merkezlerinden ya da Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden (OSGB)), (Tekniker, Teknisyen olarak atananların sağlık raporunda “Seyahate ve arazide çalışmaya elverişlidir.” ifadesinin bulunması gerekmektedir.)
 7. 11/01/2019 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (Aslı) (Belgede adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması gerekiyor.), (E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da olabilir),
 8. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da olabilir),
 9. Vesikalık fotoğraf (6 adet),
 10. Mal Bildirimi (İndirmek için tıklayınız), (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)
 11. Aday tarafından bilgisayar ortamında doldurulmuş Güvenlik Soruşturması Formu (3 nüsha), (İndirme için tıklayınız...) (**)

     

(*) Yukarıda (3) ve (5) numaralı sıralarda yer alan belgelerin fotokopileri, aslı ibraz edilmek kaydıyla, yerleştirilenlerin halen bulunduğu yerdeki Bakanlığımız birimlerince veya Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanabilecektir.

Ancak, Bakanlığımız birimlerince yapılacak onay işleminde, onaylayan görevlinin adı-soyadı ve unvanı, onay tarihi, aslının aynıdır ibaresi ile okunaklı birim mühür baskısının bulunması gerekmektedir.

(**) Güvenlik Soruşturması formunun eksiksiz olarak silinti,  kazıntı,  karalama yapmadan üç adet bilgisayar ortamında doldurulup, fotoğraf yapıştırılması ve imzalanarak gönderilmesi gerekmektedir.