PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5510 SAYILI KANUNUNUN GEÇİCİ 66 NCI MADDESİ HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE, 23/10/2018 TARİHİNDE YAPILAN ATAMA TEKLİF KURASI SONUÇLARINA GÖRE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN BAKANLIĞIMIZ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

GENEL AÇIKLAMA                 :
 1. Her adayın aşağıda belirtilen belgeleri en geç yazının tebliğ tarihinden itibaren onbeşinci günün mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 Balgat/Çankaya/ANKARA adresine getirerek şahsen veya kanuni yakınları aracılığıyla ya da posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin ve dilekçenin son başvuru tarihinin (yazının tebliğ tarihinden itibaren onuncu günün) mesai saati bitimine kadar Bakanlık genel evrak birimine ulaşması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konmayacaktır.
 2. Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. (Adli Sicil Belgesi ile yerleşim yeri belgesinin yazının tebliğ tarihi veya sonrasına ait olması.)
 3. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri birinci maddede belirtilen süre içinde belirtilen adrese teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
 4. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
 5. Atandıktan sonra şartları taşımadığı tespit edilenler hakkında ilgili mevzuat uyarınca işlem tesis edilecektir.

GETİRİLECEK BELGELER :

 1. Form Dilekçe (İndirmek için tıklayınız...).
 2. Devlet Personel Başkanlığı Atama Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),
 3. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği, (*)
 4. Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı), (E-Devlet üzerinden de alınabilir),
 5. Nüfus Cüzdanının onaylı fotokopisi, (*)
 6. Sağlık Raporu (Asıl), (Hastanelerden veya Aile Sağlığı Merkezlerinden ya da Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden (OSGB)),
 7. Yazının tebliğ tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir),
 8. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin onaylı örneği, (*) (E-Devlet üzerinden de alınabilir)
 9. 3 adet vesikalık fotoğraf, (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık veKıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine göre çekilmiş.)
 10. Güvenlik Soruşturması Formu (İndirmek için tıklayınız...).(**)

(*) Yukarıda (3), (5) ve (8) numaralı sıralarda yer alan belgelerin fotokopileri, belgenin aslının ibraz edilmesi halinde, yerleştirilenlerin halen bulunduğu yerdeki Bakanlığımız birimlerince veya Personel Dairesi Başkanlığınca başvuru esnasında, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından onaylanabilecektir.

Ancak, bulunulan yerdeki Bakanlığımız birimlerince yapılacak onay işleminde, onaylayan görevlinin adı-soyadı ve unvanı, onay tarihi, aslının aynıdır ibaresi ile okunaklı birim mühür baskısının bulunması gerekmektedir.

(**)Güvenlik Soruşturması formunun eksiksiz olarak silinti,  kazıntı,  karalama yapmadan üç adet doldurulup, fotoğraf yapıştırılması ve imzalanarak gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:         
Şuayip BAHADIR  0312 470 88 50

Mustafa GENÇ       0312 470 89 40