PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3713 SAYILI KANUNUN EK 1 İNCİ MADDESİ HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE, ATAMA TEKLİF KURASI SONUÇLARINA GÖRE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN BAKANLIĞIMIZ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN, ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükümleri gereğince, atama teklif kurası sonuçlarına göre Devlet Personel Başkanlığının 16/10/2018 tarihli ve 6756 sayılı yazısı ve eki liste ile Bakanlığımız teşkilatına yerleştirilen her adaya atama işlemi için gerekli olan belgeler ve belgeleri teslim süresi ile yeri iadeli-taahhütlü yazı ile bildirilmiştir. Söz konusu yazıda ayrıca;

1) Her adayın aşağıda belirtilen belgeleri en geç yazının tebliğ tarihinden itibaren onbeşinci günün mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 Balgat/Çankaya/ANKARA adresine getirerek şahsen veya kanuni yakınları aracılığıyla ya da posta yoluyla müracaat etmeleri gerektiği, posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin ve dilekçenin son başvuru tarihinin (yazının tebliğ tarihinden itibaren onbeşinci günün) mesai saati bitimine kadar Bakanlık genel evrak birimine ulaşmasının gerektiği, postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvuruların işleme konmayacağı,

2) Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olmasının gerektiği, (Adli Sicil Belgesi ile yerleşim yeri belgesinin yazının tebliğ tarihi veya sonrasına ait olması.)

3) Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri birinci maddede yer alan süre içinde belirtilen adrese teslim etmeyen adayların atamalarının yapılmayacağı,

4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı,

5) Atandıktan sonra şartları taşımadığı tespit edilenler hakkında ilgili mevzuat uyarınca işlem tesis edileceği,

belirtilmiştir. 

           GETİRİLECEK BELGELER

  1. Form Dilekçe(İndirmek için tıklayınız...),
  2. Devlet Personel Başkanlığı Atama Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),
  3. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği, (*)
  4. Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı), (E-Devlet üzerinden de alınabilir),
  5. Nüfus Cüzdanının onaylı fotokopisi, (*)
  6. Sağlık Raporu (Asıl), (Hastanelerden veya Aile Sağlığı Merkezlerinden ya da Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden (OSGB)),(Mimar, Tekniker, Teknisyen olarak atananların sağlık raporunda “Seyahate ve arazide çalışmaya elverişlidir.” ifadesinin bulunması gerekmektedir.)
  7. Yazının tebliğ tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir),
  8. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin onaylı örneği, (*) (E-Devlet üzerinden de alınabilir)
  9. 6 adet vesikalık fotoğraf, (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine göre çekilmiş.)
  10. Mal Bildirimi (İndirmek için tıklayınız...).

(*) Yukarıda (3), (5) ve (8) numaralı sıralarda yer alan belgelerin fotokopileri, belgenin aslının ibraz edilmesi halinde, yerleştirilenlerin halen bulunduğu yerdeki Bakanlığımız birimlerince veya Personel Dairesi Başkanlığınca başvuru esnasında, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından onaylanabilecektir.

Ancak, bulunulan yerdeki Bakanlığımız birimlerince yapılacak onay işleminde, onaylayan görevlinin adı-soyadı ve unvanı, onay tarihi, aslının aynıdır ibaresi ile okunaklı birim mühür baskısının bulunması gerekmektedir.

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:
Şuayip BAHADIR: 0312 470 88 50
Mustafa GENÇ: 0312 470 89 40