T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Unvan Değişikliği (Arkeolog) Sınavı Ders Notları ile İlgili Önemli Duyuru

Arkeolog unvanı için 17/09/2011 tarihinde Ankara’da yapılacak olan Unvan Değişikliği Sınavına ilişkin ders notları arasında yer alan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun bazı maddeleri, 17/08/2011 tarihli ve 28028 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlemiş, ayrıca ek ve geçici maddeler ilave edilmiştir.

Yapılan bu düzenlemelerin de yer aldığı 2863 Sayılı Kanuna aşağıdaki link yardımı ile ulaşabilirsiniz.

Adaylar, yukarıda belirtilen tarihte gerçekleştirilecek olan sınavda yeni düzenlemelerin de yer aldığı bu Kanun metninden sorumlu olacaklardır. Başka bir ifadeyle, 2863 sayılı Kanun ile ilgili sorular yeni düzenlemelerin de yer aldığı Kanun metninden hazırlanacaktır.

Öte yandan, aynı K.H.K’nın 53 üncü maddesi ile de 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” ibaresi “21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kanun” şeklinde değiştirilmiş ve aynı Kanunda yer alan “ve tabiat” ibareleri ile “ve Tabiat” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Adaylar, bu düzenlemeden de sorumlu olacaklardır.

2863 Sayılı Kanuna ulaşmak için tıklayınız...