T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Tarihinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Duyuru

Bakanlığımız taşra teşkilatında boş bulunan 9’uncu dereceden 30 adet kültür ve turizm uzman yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla açılan yarışma sınavının 11/03/2010 tarihinde saat 10.00’da, Ankara Bahçelievler 7. Cadde sonu adresinde bulunan Milli Kütüphane Başkanlığında gerçekleştirilecek olan sözlü sınavı, aynı yer ve saatte yapılmak üzere 18/03/2010 tarihine ertelenmiştir.