T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sözleşmeli Personel Alımında KPSS (B) Puan Türünden Müracaat Eden ve Sıralamaya Girip Yerleştirilen Adaylara Duyuru

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINDA KPSS (B) PUAN TÜRÜNDEN MÜRACAAT EDEN VE SIRALAMAYA GİRİP YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA DUYURU

 

Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatında personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişiklikler çerçevesinde; KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlayarak yerleştirmeleri yapılmış ve sonuçları ek listede belirtilmiştir.

 

Yerleştirilmeye hak kazanan adayların aşağıdaki belgeleri ilanda belirtilen süre içerisinde (15 gün), 02 Mart 2010 tarihine kadar, tamamlamaları gerekmektedir.

 

Ayrıca yerleştirilmeye hak kazanan adayların atanmayı kabul etmemesi veya belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmemeleri halinde, sıradaki diğer aday/adaylara yerleştirmeleri için çağrı yapılacaktır.

 

—Öğrenim belgesi (Aslı veya kurumca onaylı örneği),

—Nüfus cüzdanı fotokopisi,

—İkametgâh,

—Savcılık belgesi,

—Sağlık raporu (Sağlık hizmeti sunucularından alınacak arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya elverişli ifadeli rapor),

—Askerlik belgesi örneği,

—Fotoğraf (6 adet)

 


Yerleştirilen adayların Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu doldurmaları gerekmektedir.( Form 2 nüsha olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)

 

 
 
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPILACAK KİŞİDEN ALINACAK DİLEKÇE