T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına İlişkin Duyuru

Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Duyuru

 

Bakanlığımız taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 30 adet 9 uncu derece Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı kadrosu için yapılacak Yarışma Sınavı ile ilgili ilan 07/01/2010 tarihinde Resmi Gazete’de ve 08/01/2010 tarihinde Hürriyet Gazetesinde yayımlanmış ayrıca Bakanlığımız web sitesinde (kulturturizm.gov.tr) duyurulmuştur. Yarışma Sınavı başvuruları 07/01/2010 - 22/01/2010 tarihleri arasında kabul edilmiş, toplam 89 aday adayının başvurusu ilanda belirtilen koşullara uygun olması nedeniyle kabul edilmiştir.

 

 Söz konusu ilanda fakülte ve bölümler itibariyle alınacak Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı sayısı ve şartları belirlenerek, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısının beş katı aday arasında bulunanların yarışma sınavına girebilecekleri belirtilmiştir.

Yayımlanan ilanların “YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI” başlıklı bölümünün son paragrafında, yarışma sınavına öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisinin Bakanlığa ait olduğu ifade edilmiştir.


Buna göre; Bakanlık Makamından alınan 28/01/2010 tarih ve 18832 sayılı onayla öğrenim dalları arasında değişiklik yapılarak, Jeodezi ve Fotogrametri (Harita) Mühendisliği bölümünden alınacak Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı sayısı 7, Makine Mühendisliği bölümünden alınacak Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı sayısı 13, olarak yeniden belirlenmiştir.


Bölümler itibariyle sıralamaya giren adayların 13/02/2010 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Yeni Bina salonlarında yapılacak olan Yabancı Dil Yazılı Sınavına katılabilmeleri için Bakanlığımızca düzenlenen sınava giriş kartını 11–12/02/2010 tarihlerinde, mesai saatleri dâhilinde, Atatürk Bulvarı No:29 Opera/ANKARA adresinde bulunan Personel Dairesi Başkanlığından şahsen almaları gerekmekte olup, Sınav Giriş Kartı olmayanlar sınava alınmayacaklardır.


Ayrıca, sıralamaya giren adayların 13/02/2010 günü saat 10.00 da yukarıda belirtilen fakültede yapılacak olan yabancı dil sınavına katılmak amacıyla sınav salonunda saat 09.30 da hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

 


MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDEN GİRMEYE HAK KAZANANLAR

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDEN GİRMEYE HAK KAZANANLAR


JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ (HARİTA) MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDEN GİRMEYE HAK KAZANANLAR