T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

15/11/2009 Tarihinde Şube Müdürü, Müze Müdürü ve Kütüphane Müdürü Unvanları İçin Yapılan Görevde Yükselme Sınavının Soruları ve Cevapları

Şube Müdürü, Müze Müdürü ve Kütüphane Müdürü unvanları için Görevde Yükselme Sınavı 15/11/2009 tarihinde Ankara’da Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu sınavlarda sorulan sorular ile cevap anahtarları (A) ve (B) kitapcıkları olarak aşağıda yer almıştır.

Anılan sınavda sorulan sorular ya da cevapları üzerinde tereddüdü olan adayların 16/11/2009 tarihinden itibaren (16/11/2009 tarihi dahil) 7 (yedi) gün içinde gerekçeleri ile birlikte (başvuranın adını, soyadını, imzasını ve imza tarihinin, adresinin yer aldığı bir dilekçe ile) yazılı olarak Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Süresi içinde (16/11/2009 tarihinden itibaren yedi gün içinde) Personel Dairesi Başkanlığına ulaşmayan, imza ve adresi olmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır. Ancak, sürenin kısa olması nedeniyle söz konusu dilekçelerin aşağıda belirtilen numaralara, asıllarının da en kısa sürede gönderilmesi kaydıyla, faks ile de gönderilmesi mümkün bulunmaktadır.

Faks Numaraları : 0 312 311 81 45  -  0 312 311 14 56

Bilgi İçin İrtibat : M.Atila ÖZŞATIR    0 312 312 49 05

                            Mustafa GENÇ        0 312 311 25 65

Duyurulur.

SORU KİTAPÇIKLARI

Kütüphane Müdürü A Kitapçığı

Kütüphane Müdürü B Kitapçığı

Müze Müdürü A Kitapçığı

Müze Müdürü B Kitapçığı

Şube Müdürü A Kitapçığı

Şube Müdürü B Kitapçığı

CEVAP ANAHTARLARI

Kütüphane Müdürü A Cevap Anahtarı

Kütüphane Müdürü B Cevap Anahtarı

Müze Müdürü A Cevap Anahtarı

Müze Müdürü B Cevap Anahtarı

Şube Müdürü A Cevap Anahtarı

Şube Müdürü B Cevap Anahtarı