T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Özürlü İşçi Mülakat/Sözlü Sınavına Katılacaklara Duyuru

Özürlü İşçi Mülakat/Sözlü Sınavına Katılacaklara Duyuru

4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi gereğince, Bakanlığımız merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Türkiye İş Kurumundan işçi istihdamı amacıyla talepte bulunulmuş, kurum, talebimizde yer alan şartlara uyan ve kurumumuzdaki seçmeye katılmaya hak kazanan özürlü kişilere ilişkin isminizin de bulunduğu listeyi Bakanlığımıza göndermiştir.

Bu nedenle, 13.05.2009 (Çarşamba) tarihinde saat:14.00’te yapılacak mülakat/sözlü sınava katılmak üzere, Bakanlığımız İsmet İnönü Bulvarı No:5 Kat:2 Emek/ANKARA adresinde bulunan toplantı salonunda hazır bulunmanız gerekmektedir.

Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.
Ayrıca adayların sınava gelirken aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER
1-Özgeçmiş(1 sayfayı geçmeyecektir)
2-Nüfus Cüzdanı Örneği
3-İkametgâh İlmühaberi
4-Diploma örneği(Aslı görülmek Kaydıyla Bakanlığımızca tasdik olunur)
5-Özürlülük oranının gösterir sağlık kurulu raporu

Sınava Katılmaya Hak Kazananların Listesi

Neşrife GÖKKURT
Abdurrahman AYDENİZ
Mustafa YÜKSEL
İlkehan KARAKAŞ

İRTİBAT TELEFONU
0 312 309 08 50 / 2138-2139