T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÖSYM Tarafından 19.01.2009 Tarihinde Gerçekleştirilen KPSS-2008/4 Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına Göre Bakanlığımız Teşkilatına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru


AÇIKLAMA :

1. Her Adayın Yerleştirildiği Unvana İlişkin belgeleri en geç 06.02.2009 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı Atama Şubesi Atatürk Bulvarı No: 29 Opera/ANKARA adresine şahsen (Şahsen müracaatta bulunamayanlar müracaatlarına engel durumlarını belgeledikleri takdirde kanuni yakınları kanalıyla) müracaat etmeleri gerekmektedir.
2. Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.
3. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu eksiksiz daktilo ile veya bilgisayar ortamında 4 nüsha hazırlanacaktır.
4. İrtibat telefonu: 0 312 309 08 50 (10 hat) dahili: 2146, 2147

ARKEOLOG :

1- KPSS Sınav Sonuç Belgesi (aslı)
2- 2008/4-KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
3- Öğrenim Belgesi (Noter tasdikli sureti veya aslı ile beraber fotokopisi)
4- Nüfus Cüzdanı Örneği
5- İkametgâh İlmuhaberi
6- Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Belgesi
7- Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden ‘yurdun her yerinde, her türlü bölge ve iklim şartlarında görev alır’ ibareli sağlık kurulu raporu)
8- Erkek adaylar için Askerlik Belgesi (noter tasdikli sureti veya aslı ile beraber fotokopisi)
9- 4,5 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf (6 adet)
10- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (4 nüsha) indirmek için tıklayınız.

MEMUR, KÜTÜPHANECİ, KİTAP PATOLOĞU, ENFORMASYON MEMURU, MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCISI, RESTORATÖR, TEKNİSYEN, MÜTERCİM, FOLKLOR ARAŞTIRMACISI

1- KPSS Sınav Sonuç Belgesi (aslı)
2- 2008/4-KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
3- Öğrenim Belgesi (Noter tasdikli sureti veya aslı ile beraber fotokopisi)
4- İkametgâh İlmuhaberi
5- Nüfus Cüzdanı Örneği
6- Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Belgesi
7- Sağlık Raporu (Sağlık Ocağından)
8- Erkek adaylar için Askerlik Belgesi (Noter tasdikli sureti veya aslı ile beraber fotokopisi)
9- 4,5 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf (6 adet)
10- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (4 nüsha) indirmek için tıklayınız.

NOT: Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu çalışan personelin sadece görev yaptıkları kurumları belirtir bir dilekçe ile başvurmaları yeterli olacaktır.