T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yurt Dışı Mesleki Yeterlilik Sınavı Sınav Tarihi Değişikliğine İlişkin Duyuru

Yabancı dil bilgisine sahip olan adayların mesleki yeterliliklerini belirlenmesi amacıyla yapılacak, Mesleki Yeterlilik Sınavının tarihi 14/05/2008 tarih ve 86815 sayılı yazımızla, 31/05/2008 Cumartesi günü olarak duyurulmuştur.
Ancak, söz konusu sınavı gerçekleştirecek olan komisyon üyeleri belirtilen tarihte Ankara dışında görevli olarak bulunacaklarından, Mesleki Yeterlilik Sınavının tarihi komisyonca 29/05/2008 Perşembe günü olarak yeniden belirlenmiştir.
Söz konusu sınava girebilme şartlarına sahip olan tüm personele tebliğ mahiyetinde duyurulur.