PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sosyal İşler ve Evrak Şube Müdürlüğü

- Personel Dairesi Başkanlığına merkez ve taşra birimlerinden gelen-giden evrakın kaydı, ilgili şubelere havalesi ve zimmetlenmesi işlemlerini yapmak,

- Başkanlığımıza ait Resmi Mühür ve berat işlerinin takibinin ve yazışmaların yapılması,

- Kültür ve Turizm Bakanının atanmasının, görevleri sırasındaki yurtdışı geçici görevlerine ilişkin başlayış ve ayrılış işlemlerinin takip edilerek, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne bildirilmesi,

- Genel ve Yerel Seçimlerde Bakanlığımıza İlçe Seçim Kurullarından gelen Sandık Kurulları ile ilgili yazışmaları yapmak ,

- Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünden gelen talimatlar doğrultusunda Başkanlığımız arşivinin düzenlenmesi ve arşivle ilgili diğer işlemleri yapmak ,

- Bakanlık ve taşra teşkilatı personeli için açılan yardım kampanyasının olurlarını almak,

- Başkanlık tarafından verilebilecek diğer görevleri yerine getirmek.