T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNUN EK 1 İNCİ MADDESİ HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE, 27/10/2016 TARİHİNDE YAPILAN KURA SONUÇLARINA GÖRE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN BAKANLIĞIMIZ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI İLE GAZİLERE İLİŞKİN DUYURU

3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNUN EK 1 İNCİ MADDESİ HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE, 27/10/2016 TARİHİNDE YAPILAN KURA SONUÇLARINA GÖRE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN BAKANLIĞIMIZ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI İLE GAZİLERE İLİŞKİN DUYURU

GENEL AÇIKLAMA                 :

 1. Her adayın aşağıda belirtilen belgeleri en geç 02/12/2016 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 Balgat/Ankara adresine getirerek şahsen veya kanuni yakınları aracılığıyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta veya kargo yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin ve dilekçenin son başvuru tarihinin (02/12/2016) mesai saati bitimine kadar Bakanlık genel evrak kayıt sistemine kaydının yapılmış olması gerekir. Postadaki veya kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz. Son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.
 2. Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. (Adli Sicil Belgesinin 17/11/2016 tarihi veya sonrasına ait olması.)
 3. Başvuru yapmaları amacıyla, adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 4. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri (02/12/2016) mesai saati bitimine kadar belirtilen adrese teslim etmeyen, posta ya da kargo ile yaptıkları başvuruları (02/12/2016) mesai saati bitimine kadar Bakanlık genel evrak kayıt sistemine kaydı yapılmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.
 5. Atandıktan sonra şartları taşımadığı tespit edilenler hakkında ilgili mevzuat uyarınca işlem tesis edilecektir.
 6. Bu duyurunun yayınlanmasından önce başvuru yapan adayların bu duyurudaki hususları dikkate alarak yeniden başvuruda bulunmaları gerekmekte olup, duyurudan önce yaptıkları başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:    Mustafa GENÇ               0312 312 49 05

            GETİRİLECEK BELGELER

 1. Devlet Personel Başkanlığı Atama Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),
 2. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği, (*)
 3. Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı),
 4. Nüfus Cüzdanının noter tasdikli örneği, (*)
 5. Sağlık Raporu (Asıl),
  (Hastanelerden veya Aile Sağlığı Merkezlerinden ya da Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden   (OSGB)),
 6. 17/11/2016 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (Aslı) (Belgede adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması gerekiyor.), (E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da kabul edilecektir),

7.   Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin onaylı örneği, (*) (E-Devlet üzerinden alınacak

      internet çıktısı da kabul edilecektir.)

8.   4,5 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf (6 adet),

9.   Mal Bildirimi (indirmek için tıklayınız) (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak

      tek yaprakta doldurulacaktır.)

10. Form Dilekçe (indirmek için tıklayınız.)

11. Aday tarafından bilgisayar ortamında ya da daktilo ile doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv

      araştırmasına ilişkin form (3 nüsha), (indirmek için tıklayınız)

(*) Yukarıda (2), (4) ve (7) numaralı sıralarda yer alan belgelerin suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmek kaydıyla, yerleştirilenlerin halen bulundukları yerdeki Bakanlığımız birimlerince veya Personel Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir.

Ancak, Bakanlığımız birimlerince yapılacak tasdik işleminde, tasdik eden görevlinin adı-soyadı ve unvanı, tasdik tarihi, aslının aynıdır ibaresi ile okunaklı birim mührünün bulunması gerekmektedir.