T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

04/12/2011 Tarihinde Yapılan Görevde Yükselme Sınavı Soru ve Cevapları

 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Yardımcı Hizmetler Sınıfına dâhil teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, dağıtıcı, kaloriferci, itfaiyeci, bekçi kadrolarında görev yapmakta olan personelin memur unvanlı kadroya, veznedar, enformasyon memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, ambar memuru, mutemet, fotoğrafçı, daktilograf, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför kadrolarında görev yapmakta olan/yapan personelin de şef unvanlı kadroya, görevde yükselme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla Ankara’da gerçekleştirilen görevde yükselme eğitimi sonunda yine Ankara’da GAZİSEM’e yaptırılan görevde yükselme sınavı soru kitapları cevapları ile birlikte aşağıda yer almıştır.

Söz konusu sınavda sorulan sorular ya da cevapları üzerinde tereddüdü olan adaylar soru ve cevap anahtarlarına karşı itirazlarını soru ve cevapların yayınlandığı tarihten (05/12/2011) itibaren 4 (dört) gün içinde gerekçeleri ile birlikte (başvuranın adının, soyadının, imzasının, imza tarihinin ve adresinin yer aldığı bir dilekçe ile) yazılı olarak Personel Dairesi Başkanlığına başvurabileceklerdir.

Süresi içinde (05/12/2011 tarihinden 08/12/2011 tarihi mesai bitimine kadar) Personel Dairesi Başkanlığı kayıtlarına girmeyen, imza ve adresi olmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır. Ancak, sürenin kısa olması nedeniyle söz konusu dilekçelerin aşağıda belirtilen numaralara, asıllarının da en kısa sürede gönderilmesi kaydıyla, faks ile de gönderilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Faks Numaraları: 0 312 311 81 45   -    0 312 311 14 56

 

Bilgi İçin İrtibat:    M.Atila ÖZŞATIR   0 312 311 20 61

                             Mustafa GENÇ   0 312 312 49 05

Şef A Kitapçığı

Şef B Kitapçığı

Memur A Kitapçığı

Memur B Kitapçığı