T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Unvan Değişikliği (Arkeolog) Sınavı Yeri ve Tarihi ile İlgili Duyuru

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan, 69 adet arkeolog kadrosu için yapılacak unvan değişikliği sınavı ile ilgili ilan Bakanlığımız web sitesinde (www.kulturturizm.gov.tr) ve 11/01/2011 tarihli ve 5701 sayılı yazı ile duyurulmuş ve sınav başvuruları 21/02/2011 – 21/03/2011 tarihleri arasında kabul edilerek, toplam 153 adayın başvurusu ilanda belirtilen koşullara uygun olması nedeniyle kabul edilmiştir.

 

Başvuruları kabul edilen adayların unvan değişikliği sınavı, 17/09/2011 günü saat 10:30 da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Beşevler-Ankara adresinde yapılacak olup, ilgililerin sınava katılmak amacıyla sınav salonunda sınav saatinden en az yarım saat önce hazır bulunmaları ve yanlarında, Bakanlık personel kimlik kartları ile birlikte fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.