T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Unvan Değişikliği (Arkeolog) Sınavı ile İlgili Önemli Duyuru

    Makamın 27/12/2010 tarihli ve 264049 sayılı Onayı ile liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, arkeolog unvanı için üniversitelerin Arkeoloji Bölümü ve/veya Arkeoloji Anabilim Dalı Programından ya da arkeoloji ve sanat tarihi bölümü arkeoloji programından lisans düzeyinde mezun olanların müracaat edebilecekleri unvan değişikliği sınavı açılması uygun görülmüş ve 11/01/2011 tarihli ve 36242 sayılı yazımızla Bakanlığımız personeline duyurulmuştu. 
    Bu defa; Makamın 18/02/2011 tarihli ve 36242 sayılı onayı ile arkeolog unvanı için açılan unvan değişikliği sınavına başvuruları kabul edilecek lisans programlarına üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümü sanat tarihi anabilim dalından ve sanat tarihi bölümünden mezun olanların da dahil edilmesine ve sınav son başvuru tarihinin 21/03/2011 olarak yeniden belirlenmesine karar verilmiştir.
    Duyurulur.